זמני היום בפריז

יום ראשון, י׳ סיון ה׳תשפ״ד (16/06/2024)
זריחת החמה
5:46
סזק״ש מג״א
8:27
סזק״ש אדה״ז
9:47
סז״ת גר״א
11:10
חצות היום
13:51
מנחה גדולה
14:32
שקיעת החמה
21:56
צאת הכוכבים
22:42
זמני השבת הקרובה (פרשת בהעלותך 22/06/2024)
כניסת שבת
21:40
יציאת שבת
23:04